Wszystko ma swój czas.
Jest czas radości,
czas milczenia,
czas żałoby i smutku
i czas pamięci o tobie.

Z miłością i wdzięcznością żegnamy
mojego kochanego męża, naszego ojca,
teścia, dziadka, pradziadka i przyjaciela

Stefana Kapkę

* 5. sierpnia 1932† 21. marca 2015

W pamięci

Eva
Andrzej i Barbara z Mają i Michałem
Hanka i Andrzej z Gosią i Kasią
Krewni i wszystkich bliskie mu osoby

Uroczystość żałobna odbędzie się
w sobotę, 28. marca 2015 o godzinie 10.00
na cmentarzu
 we Witten-Stockum, Hörderstrasse 285.